Фото.1553«Посвящение 2013» • слайд-шоу
Автор: Будагова А.